Utbildning

För att kunna arbeta på ett så säkert sätt som möjligt krävs en utbildning. Vi på Byggnadsmaskiner AB kan med vår egen ackrediterade personal se till att ni får rätt kunskap i Liftsäkerhet, personligt fallskydd samt ställningsmontage.

Givetvis kan vi även erbjuda utbildningarna på engelska.

Liftsäkerhetsutbildning

Enligt svensk lag krävs det fr.o.m. år 2007 att alla som använder sig av någon typ av sax eller bomlift har genomgått liftsäkerhetsutbildning.

Utbildningen består av en teoretisk samt en praktisk del. Här lär man sig vilka regler som gäller och hur en lift fungerar. Man lär sig också vilka risker som kan finnas vid arbete med lift.
Den praktiska delen består i att man även hos oss får testköra alla idag förekommande lifttyper, typ saxliftar och bomliftar både med och utan stödben.

Allt sker i enlighet med Liftrådets Liftläroplan och följer den internationella ISO-standarden SS-ISO 18878:2000 & SS-ISO 18893:2004.

Liftsäkerhetsutbildning uppdatering

Efter 5 år är det dags att fräscha upp kunskaperna i liftsäkerhet.

Kursen är utformad till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP). Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Efter godkända prov för kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Fallskyddsutbildning

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1 & AFS 2001:3) ligger det på arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla så att riktiga fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre och där risk för fall föreligger. Fallskyddslösning kan vara livlina/sele om inte skyddsräcke eller annat skydd finns.

Våra egna behöriga utbildare hjälper gärna till att utbilda er personal i hur man använder personlig fallskyddsutrustning och hur man på bästa sätt kan undvika fallolyckor. En viktig del i utbildningen är att man på ett säkert och kontrollerat sätt här hos oss får öva på att rädda en nödställd person.

Ställningsmontage

Den 1 januari 2006 trädde en ny lag i kraft, AFS 2004:4, beträffande krav på utbildning av uppförande och arbete med ställning. För att få montera en ställning över 2 meter krävs att man har rätt kunskap, för att undvika olyckor. En felaktigt monterad ställning kan innebära en fara för både de som arbetar på ställningen, men även för personer runt omkring.
Vi på Byggnadsmaskiner AB kan hjälpa er med rätt utbildning även här.

Intresserad ?

Kontakta något av våra utbildningscenter för kostnadsförslag och kursdatum.

Telefon: 040 - 184101 eller 046 - 12 50 61

E-mail: info@bmhyr.se

Varmt välkomna!

info@bmhyr.se
Huvudkontor: 040-184101