GDPR - personuppgiftshantering

I enlighet med personuppgiftlagen GDPR arbetar Byggnadsmaskiner AB för att säkra sina Hyrestagares integritet genom att följa denna lag.1.1
Genom att ingå Avtal med Byggnadsmaskiner AB samtycker Hyrestagaren att lämnade personuppgifter kommer att lagras och användas för Avtals fullgörande.

1.2
Samtliga personuppgifter kommer att lagras och behandlas enligt GDPR.

Inga registrerade personuppgifter kommer att lämnas ut, spridas eller på annat sätt användas annat än för Byggnadsmaskiner AB´s verksamhet.


1.3
Om personuppgifter behandlas inom ramen för Avtalet för vilka Byggnadsmaskiner AB är personuppgiftsansvarig enligt lag ska Hyrestagaren vara Byggnadsmaskiner AB´s personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter.


1.4
Varje Hyrestagare har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som lagras av Byggnadsmaskiner AB.

Varje Hyrestagare har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas.

Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

info@bmhyr.se
Huvudkontor: 040-184101