Byggmax bygger nytt i Lund

Bodetablering

2018-12-07

Byggmax har påbörjat sin byggstart av ett nytt kundcenter i Lund.
Byggtiden beräknas till 8-mån.
Vårt team på Byggnadsmaskiner är tacksamma för beställningen av bodar samt det löpande maskinbehovet till hela byggprojektet.

Byggnadsmaskiner AB

info@bmhyr.se
Huvudkontor: 040-184101