Hyresförsäkring

Extra trygghet med Byggnadsmaskiners hyrförsäkring
I osäkra tider som dessa är det tryggt med Byggnadsmaskiners hyresförsäkring som skyddar dig mot dyra utgifter såsom stöld, brand eller inbrott.
Premien är endast 6% på bruttopriset och självrisken är baserad på nypriset på maskinen.
Följande självrisker gäller:
6 000:- i självrisk upp till ett anskaffningsvärde på 30 000:-
10 000:- i självrisk upp till ett anskaffningsvärde på 100 000:-
Ett halvt basbelopp i självrisk på anskaffningsvärde över 100 000:-
Exempel
Skulle Du t.ex. bli bestulen på en markvibrator (med ett nypris på 15 000:-) betalar Du endast 6 000:- i självrisk. Premien blir bara 7,32/dag vid en hyreskostnad på 122:-
Om Du istället hyr en skylift (med nypris på 350 000:-) och den blir stulen betalar Du bara ett halvt basbelopp i självrisk. Premien är 6% på hyreskostnaden. I detta fall blir premien 68,52:-/dag vid en hyreskostnad på 1 142:-.
För att det skall gå smidigt vid en inträffad incident ber vi Dig så fort som möjligt att:
• Kontakta snarast Byggnadsmaskiner
• Uppge företagsnamn, kontaktperson & telefonnummer, hyresavtalsnr, samt vårt inventarienummer.
• Glöm ej polisanmälan vid stöld & skadegörelse
Tänk på att vårdslöst handhavande, förslitning och dylikt är ej att anse som plötslig och oförutsedd skada. I dessa fall gäller alltså inte försäkringen.
Blir Du utsatt för en stöld skall Du kunna redogöra när stölden inträffade samt ha vidtagit säkerhetsåtgärder, med hänsyn till egendomens värde & stöldbegärlighet.
Detta skall redogöras i polisrapporten.
Försäkringen gäller inom Norden!
Välkommen att teckna Din hyrförsäkring hos oss på Byggnadsmaskiner.
(Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående notis)

info@bmhyr.se
Huvudkontor: 040-184101